Cookie beleid VSV Velserbroek

De website van VSV Velserbroek is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributie reglement

Contributie reglement:

Contributie
Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB is het lid contributie verschuldigd. De contributie-inning wordt gedaan door VSV en u heeft de mogelijkheid om ineens of gespreid (maximaal in vier termijnen) te betalen. In de maanden juli/augustus verstuurt VSV betaalverzoeken.

Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van NAW-gegevens bij de ledenadministratie. Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adresgegevens en wijzigingen in telefoon en (bank)rekeningnummers te melden aan de ledenadministratie. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op het betreffende lid worden verhaald

Op 1 oktober dient de contributie volledig te zijn voldaan. (tenzij er met de penningmeester een regeling is getroffen) .Voor nieuwe leden geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Voor vragen over contributiebetaling kunt u een email sturen naar de Penningmeester VSV ([email protected]).  

Gezinskorting
Voor gezinnen met meerdere spelende én tijdig betalende leden, woonachtig en geregistreerd op hetzelfde adres, geldt een korting van € 10,00 per tweede en daarop volgende (spelende) leden.

Verlaging contributie
Blessures geven geen recht op contributierestitutie. Indien een lid door een (langdurige) ziekte, buitenlandse studie of ongeval met een lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de contributie gerestitueerd worden. Hiertoe dient het betreffende lid een schriftelijk verzoek met motivatie en bewijslast in te dienen bij de ledenadministratie die het verzoek toetst aan het contributiereglement en het verzoek na toetsing aan het bestuur voorlegt. Het Bestuur neemt hier een besluit in, dit besluit is onbetwistbaar.

Als algemene lijn zal worden aangehouden dat in het geval van een ernstige blessure (meer dan 8 maanden uitschakeling in één seizoen) geeft recht op 70 procent reductie van het contributiebedrag. Bij mislopen van de helft van het seizoen door studie in het buitenland is er recht op een korting van 40 procent.

Voor aanmeldingen na de winterstop geldt een reductie van 50 procent op de contributie, met uitzondering van het inschrijfgeld.

Kleding
Spelers van alle teams krijgen de beschikking over club- en/of trainingskleding, waarvoor een separate overeenkomst wordt aangegaan. Uiteraard is het lid gehouden aan alle bepalingen in de overeenkomst.

Spelerspas
Ieder spelend lid (vanaf JO13 en hoger) moet beschikken over een (digitale) spelerspas voorzien van een recente, herkenbare foto. Zonder deze pas is competitie spelen helaas niet mogelijk. Een foto kan worden geüpload via de KNVB Wedstrijdzaken of Voetbal.nl-app, die alle leden van VSV kunnen downloaden op een tablet of mobiele telefoon. Klik hier voor nadere uitleg  

Niet op tijd betalen?
Als de contributie nog niet (volledig) is betaald op 15 oktober van het lopende seizoen, wordt er een speel- en trainingsverbod opgelegd en wordt er een incasso-bureau ingeschakeld. Alle hieraan verbonden extra kosten komen voor rekening van het ingebreke blijvende lid.

Leden die op 31 december van een lopend voetbalseizoen nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan, kunnen tot royement worden voorgedragen aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, verschuldigd. Royementen om deze reden leidt automatisch tot opzegging van het lidmaatschap van de KNVB en sluit de mogelijkheid van overschrijving naar een andere vereniging uit voor een periode van 3 jaar.

Boetes
Boetes welke aan een speler persoonlijk of aan het team waarin hij of zij speelt, door de KNVB zijn opgelegd, worden aan de betreffende speler doorberekend. Boetes die zijn opgelegd door de KNVB en/of VSV worden aan u in rekening gebracht via bij ons bekende email adres en kennen altijd een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.

Overschrijven naar andere vereniging aan het einde van het seizoen:
VSV werkt mee aan overschrijving naar een andere vereniging met inachtneming van de door de KNVB gestelde kaders en termijnen en onder de voorwaarde dat er geen contributieschuld is, eventueel openstaande boetes zijn voldaan alle verplichtingen zijn nagekomen.

Opzegging lidmaatschap:
Het lidmaatschap van VSV loopt – tot wederopzegging – automatisch door, parallel aan een voetbalseizoen. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend worden gedaan vóór 10 juni van een lopend voetbalseizoen. Bij opzeggingen na 10 juni brengen we 50% van het contributie-bedrag voor het nieuwe seizoen in rekening.

Blokkade
Bij wanbetalers maken wij gebruik van de mogelijkheid om de overgang naar een eventuele nieuwe vereniging te blokkeren.

Ten slotte
Als niet volledig en/of tijdig aan de hierboven vermelde voorwaarden en regelingen gevolg wordt gegeven, is VSV helaas genoodzaakt om maatregelen te nemen tot hieraan wel is voldaan. Alle hieraan verbonden extra kosten komen voor rekening van het ingebreke blijvende lid.

Contributie seizoen 2023 - 2024

Een gezonde financiële positie is van groot belang voor de continuïteit van de vereniging. Contributie is één van de belangrijkste inkomsten van de vereniging.

Als gevolg van stijgende vaste lasten van de vereniging (o.a. energiekosten, wedstrijdkosten en officials knvb, materiaalkosten, etc) zijn wij genoodzaakt de contributie met ingang van het nieuwe seizoen te verhogen tot onderstaande bedragen.

Contributie bedragen seizoen 2023/2024:

Guppen            €  60,00
O8 en O9         €165,00
O10 en O11     €170,00
O12 en O13     €175,00
O14 en O15     €195,00
O16 en O17     €200,00
O18 en O19     €215,00
Senioren          €240,00

Rekeningnummer:
IBAN: NL82RABO0145817806
Naam: V.S.V.

Een energie/gas/water toeslag wordt mogelijk extra in rekening gebracht. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen hierin. Uiteraard wordt hier vooraf over gecommuniceerd. 

Krap budget? De gemeente Velsen kan je helpen! Klik hier voor alles wat je wilt weten over het jeugdfonds sport & cultuur.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!